X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Nieuwe ziekteperiode - nieuwe aanvraag kaart van rechthebbende

Bij een eventuele nieuwe ziekteperiode, met aanvraag en mogelijke nieuwe uitgifte van een kaart van rechthebbende FM04 / FM44 , moet door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN worden vastgesteld of de werkgever al dan niet opnieuw effectief gewaarborgd loon heeft betaald.

Enkel in geval er inderdaad opnieuw gewaarborgd loon werd betaald, zal er kunnen overgegaan worden tot de uitgifte van een nieuwe kaart van rechthebbende FM04 / FM44, en dit ongeacht de duurtijd van de werkhervatting.

Het moet duidelijk zijn dat bij de uitgifte van de nieuwe kaart FM04 / FM44, het eventueel resterend krediet van de vorige kaart FM04 / FM44 vervalt vanaf de dag van de werkhervatting op basis van dewelke de nieuwe kaart FM04 /FM44 werd uitgegeven.