X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Volledige onderrichtingen

Deze onderrichtingen zijn opgesteld op grond van de Statuten en van de beslissingen van de Raad van Bestuur die statutair gemachtigd is uitvoeringsmaatregelen te treffen.
In geval van betwisting hebben uitsluitend de Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid kracht van wet voor de betrokken partijen.