X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aanvullende vergoeding

Voor de arbeiders aan wie het recht wordt toegekend is het bedrag, voor een volledige kalendermaand, vastgesteld op:

  • bruto {{Ziekte100}} in voltijdse dienstbetrekking
  • bruto {{Ziekte50}} in deeltijdse dienstbetrekking Het recht op de aanvullende vergoeding wordt steeds geopend op de eerste dag van een maand.

De aanvullende vergoeding wordt toegekend:

  • zolang de betrokken arbeider de officiële vergoedingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering geniet • tot en met de maand van zijn overlijden
  • tot de betrokken arbeider geacht wordt met pensioen te zijn gegaan. Voor elke begonnen maand van ziekte mag het forfaitair maandbedrag uitbetaald worden.