X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Grensarbeiders

In deze wegwijzer worden als grensarbeiders bedoeld, de arbeiders van in België gevestigde ondernemingen, die in België prestaties uitoefenen en in een ander land van de Europese Economische Gemeenschap woonachtig zijn en de grens overschrijden om hun werk uit te oefenen.