X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitbetalingsinstellingen

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid en jeugdvakantie uitkering, bij volledige werkloosheid, bij ziekte, aan oudere werklozen, oudere zieken en bruggepensioneerden, worden uitbetaald door volgende Uitbetalingsinstellingen:

 

 

ABVV

ABVV Metaal (ABVV)


MWB-FGTB

Metaalbewerkers Wallonië en Brussel (MWB - FGTB)


ACV-CSC

ACV-CSC Metea (ACV-CSC METEA)


ACLVB

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)


Uitbetalingsinstellingen


Bent u niet aangesloten bij een vakbond, dan kan u zich richten tot:

Intersyndicale Dienst van het FBZMN
Ravenstein Galerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 504 97 69
Fax: +32 (0)2 706 99 99
E-mail: isd@fondsmet.be