X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitgifte van kaart van rechthebbende FM04/FM44

Op basis van de aanvraag zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een kaart van rechthebbende opmaken, nadat aan deze kaart een uniek nummer werd toegekend.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal ze rechtstreeks overmaken aan de betrokken arbeider.

Indien de werkgever in gebreke is gebleven en de uitbetalingsinstelling heeft zich hiervan vergewist, kan ze uitzonderlijk zelf overgaan tot het aanvragen van een kaart van rechthebbende, door middel van het formulier FM16, vergezeld van het nodige bewijs waaruit blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven. Deze aanvraag dient steeds te gebeuren via de Syndicale Centrale van de Uitbetalingsinstelling.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal, indien de aanvraag in orde is, een uniek nummer toekennen aan de gevraagde kaart van rechthebbende. Deze kaart zal na uitgifte door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN overgemaakt worden aan de Syndicale Centrale, die de kaart op haar beurt dient over te maken aan het bevoegde gewest van haar Syndicale Organisatie. Het is in dit geval de verantwoordelijkheid van de Syndicale Organisatie die het initiatief nam voor de aanvraag voor uitgifte van de kaart van rechthebbende om deze kaart van rechthebbende aan de betrokken arbeider te bezorgen.

Deze kaart van rechthebbende FM04 / FM44 draagt de vermelding «kaart van rechthebbende bij ziekte» (voltijds – deeltijds) en is geldig gedurende maximum 14 maanden.