X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitgifte van de kaart van rechthebbende

Op basis van het volledig aanvraagformulier (FM25WE via de werkgever en indien nodig aangevuld met FM25WO via de arbeider, nadat hij/zij het ter invulling van het Nationaal Secretariaat van het FBZMN had ontvangen) maakt het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een kaart van rechthebbende FM29 of FM79 op, geldig vanaf de eerste dag van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, ook al is deze eerste dag niet gelijk aan de eerste dag van een kalendermaand en ten vroegste vanaf 58 jaar met recht op een kaart FM29/FM79.

Deze kaart van rechthebbende wordt in tweevoud overgemaakt aan de Syndicale Centrale die door de rechthebbende werd verkozen. Eén der exemplaren is bestemd voor de betrokken Uitbetalingsinstelling.

De kaart van rechthebbende is, binnen de perken van de reglementering, geldig voor de periode die er op is vermeld.

We maken volgend onderscheid:

  • De werkloosheid met Bedrijfstoeslag is ingegaan voor de leeftijd van 58 jaar met recht op de kaart FM29/FM79: Recht op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN vanaf de eerste kalenderdag van de maand waarin de leeftijd van 58 jaar wordt bereikt - kaart FM29/FM79. Indien betrokkene in de eerste kalendermaand hetzij de ganse maand ontvangt als uitkering van de RVA, hetzij meer dan dertien uitkeringen van de RVA ontvangt, moet de maandvergoeding van bruto {{SWT100}} voltijds of bruto {{SWT50}} deeltijds betaald worden.

Indien betrokkene in de eerste kalendermaand niet de ganse maand ontvangt maar wel een aantal dagen en dit tot een maximum van 13 uitkeringen van de RVA, dan mag voor de eerste maand van de werkloosheid met bedrijfstoeslag maximum dertien vergoedingen van bruto {{VW100}} voltijds of bruto {{VW50}} deeltijds worden uitbetaald als aanvullende vergoeding van het FBZMN voor deze eerste maand.

In alle gevallen moet de indiening en afrekening gebeuren in de sector 29 (voltijds) of 79 (deeltijds), naargelang welke kaart werd uitgegeven.