X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Taak van de syndicale uitbetalingsinstelling

De Syndicale Uitbetalingsinstellingen zijn gelast:

  • de uitbetaling te verzekeren aan de arbeiders die door de Uitbetalingsinstelling wensen vergoed te worden, en voor wie de Uitbetalingsinstelling in het bezit is gekomen van de kaarten van rechthebbende (met uitzondering van de tijdelijke werkloosheid, waarvoor geen kaart van rechthebbende vereist is)
  • de door hen uitbetaalde aanvullende vergoedingen volgens de gegeven onderrichtingen af te rekenen met het FBZMN
  • de in hun bezit zijnde kaarten van rechthebbende te verzamelen en te bewaren
  • desgevallend het nodige te doen om deze kaarten van rechthebbende te bekomen (procedure FM16)
  • de in hun bezit gestelde aanvraagformulieren te bezorgen aan de erom vragende arbeiders.
  • In geval van aanvullende vergoeding bij ziekte de kwijtingskaarten FM04bis / FM44bis (FM34bis, FM84bis, FM35bis en FM85bis in geval van oudere zieken) aan de rechthebbende ter invulling door de mutualiteit meegeven en dit op het moment dat hij/zij zich met de kaart van rechthebbende FM04/FM44, FM34/FM84, FM35, FM85 aanbiedt.