X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Werknemers

De arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het PC 111 hebben recht op de aanvullende vergoedingen toegekend door het FBZMN.

Zelfs indien de werkgever die onderworpen is aan het FBZMN zijn bijdragen niet heeft gestort, hebben de arbeid(st)ers, volgens artikel 23 van de statuten, recht op de voorziene aanvullende vergoedingen.

 

Vergoedingen
Geschiedkundig

Teneinde het loonverlies, dat door de arbeid(st)ers wordt opgelopen bij perioden van werkloosheid, beter te dekken, werden voor sommige industrieën in de paritaire comités akkoorden afgesloten die voorzagen dat Fondsen werden opgericht met patronale bijdragen.

Aldus ontstonden de eerste Fondsen voor Bestaanszekerheid in 1946. Ze worden paritair beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers en van de arbeid(st)ers.

Rechthebbende

Voor de pensioenen voor arbeid(st)ers tewerkgesteld in een onderneming die afhangt van PC 111 is er het Pensioenfonds.

Pensioenfonds Metaal

www.pfondsmet.be

Het nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeid(st)ers binnen het PC 111 is INOM.

Inom

www.inom.be

Congemetal is de kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.