X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Opmerkingen

Al de door de Uitbetalingsinstelling te gebruiken formulieren kunnen worden gedownload van de site van het FBZMN, www.fondsmet.be of kunnen aangevraagd worden bij de Syndicale Centrale. Alle formulieren en aanvragen dienen gericht te worden aan de Syndicale Centrale, behalve in de gevallen waar het in de onderrichtingen uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Vanzelfsprekend kunnen alle procedures ook online aangevraagd worden.

In geval van twijfel of voor gevallen die in deze wegwijzer niet voorzien werden, moeten de afgevaardigden van de Uitbetalinginstellingen zich wenden tot hun Syndicale Centrale

Voor de aanvragen van kaarten van rechthebbende of van het recht op werkbaar werk – Loopbaanwijziging, kunnen de werkgevers eveneens de te gebruiken formulieren downloaden van de site van het FBZMN.

Vanzelfsprekend kunnen alle aanvragen ook online worden gedaan.

In geval van twijfel of voor gevallen die in deze wegwijzer niet voorzien werden, moeten de werkgevers zich wenden tot de bevoegde dienst van het Nationaal Secretariaat van het FBZMN.