X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Stagiairs - Startbaanovereenkomsten

De jongeren van minder dan dertig jaar, die op grond van de bepalingen van de herstelwet (B.S. 01.04.76) een stage doen in een onderneming die afhangt van het PC111, of in het kader van de wet van 24.12.1999 ter bevordering van de werkgelegenheid met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld zijn in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN voor de dagen waarop ze tijdens deze tewerkstellingsperiode tijdelijk werkloos worden gesteld.

Tot 31.12. 2018 worden de stagecontracten en de startbaanovereenkomsten voor het FBZMN gelijkgesteld met contracten van bepaalde duur.