X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Formaliteiten bij de uitbetaling
Vooraleer de aanvullende vergoeding uit te betalen doet de Uitbetalingsinstelling volgende verrichtingen:
  • controleert of de gegevens op de kaart van rechthebbende overeenstemmen met deze van de officiële werkloosheid, zoals schrijfwijze van de naam, geldigheidsdatum van het recht op aanvullende vergoedingen, aard van de vergoeding enz.

  • controleert of betrokkene de officiële werkloosheidsuitkeringen geniet en voldoet aan de voorwaarden van vergoedbaarheid

  • geeft aan de financiële instelling opdracht tot uitbetaling

  • behoudt de kaart van rechthebbende en klasseert ze.