X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Bijzondere gegevens
  • Alle werklozen van vijftig jaar of ouder op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (= contract bepaalde duur/bepaald werk, de laatste effectieve arbeidsdag, overmacht medische redenen, de dag van het vast stellen van de definitieve arbeidsongeschiktheid voor de betreffende functie) dienen eerst het volledige krediet van 300 dagvergoedingen aan bruto {{VW100}} of bruto {{VW50}} uit te putten, alvorens aanspraak te kunnen maken op de maandvergoeding van bruto {{SWT100}} of bruto {{SWT50}} in het kader van oudere werklozen.
  • De kaart van rechthebbende FM20 (voltijdse dienstbetrekking) of FM70 (deeltijdse dienstbetrekking) zal door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN worden uitgegeven vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 300ste dag wordt uitgekeerd maar ten vroegste vanaf 57 jaar en dit tot en met de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te zullen gaan.
     
  • Indien betrokken oudere werkloze op het moment dat hij (zij) zevenenvijftig jaar wordt, recht heeft op hetzij de aanvullende vergoeding in het kader van de reglementering werkloosheid met bedrijfstoeslag (in of uit de sector), hetzij vergoedingen van een ander Fonds voor Bestaanszekerheid in het kader van de reglementering werkloosheid (al dan niet met bedrijfstoeslag), vervalt het recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN, voor de ganse periode dat het recht op de voornoemde andere vergoeding geldig blijft. Het recht kan in dit geval enkel terug geopend worden na een werkhervatting in een onderneming van het PC111 en nadat nadien opnieuw alle statutaire voorwaarden tot het bekomen van de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in de sector “oudere werklozen” vervuld zijn.
     
  • Indien betrokken oudere werkloze op het moment dat hij (zij) zevenenvijftig jaar wordt, recht heeft op de aanvullende vergoeding bij ziekte (d.w.z. op dat moment langdurig ziek is), vervalt het recht op de aanvullende vergoeding als oudere werkloze tot aan de eerste dag van een nieuwe werkloosheidsperiode.