X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Jaarlijkse vakantie

Wanneer een werkloze met bedrijfstoeslag de officiële werkloosheidsuitkeringen niet gedurende een ganse maand geniet, omdat een aantal dagen gedekt is door vakantiegeld, dan wordt ten uitzonderlijke titel, aan de rechthebbende gedurende die (vakantie-) maand bruto {{VW100}} voltijds of bruto {{VW50}} deeltijds, per door de RVA vergoede dag toegekend, met een maximum van 13 vergoedingen. Deze vergoedingen worden afgerekend met de gewone code 29 of 79 (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling).

Indien de werkloze met bedrijfstoeslag een hoger aantal officiële werkloosheidsuitkeringen zou hebben genoten dan het hierboven vermelde maximum aantal (= 13 dagen) dan wordt de maandelijkse aanvullende vergoeding van bruto {{SWT100}} voltijds of bruto {{SWT50}} deeltijds toegekend.

Dezelfde regel geldt indien de arbeider de officiële werkloosheidsuitkeringen niet gedurende een ganse maand geniet omwille van een sanctie van de RVA (die niet handelt om de reden van het ontslag) of omwille van een korte periode van wedertewerkstelling, waarvoor niet moet worden door betaald (zie Werkhervatting.).