X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 111 te bevorderen.

Hierdoor kent het aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111, vergoedingen en andere sociale voordelen toe en financiert verder de opleidings- en vormingsinitiatieven voor zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers- en werknemersorganisaties.

BELANGRIJKE MEDEDELING – BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ AANVULLENDE VERGOEDING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

De in te houden bedrijfsvoorheffing bij de betaling van de aanvullende vergoeding van het FBZMN bij tijdelijke werkloosheid blijft 26,75%, ook voor de periode van 05/2020 tot en met 12/2020.

De verlaging naar 15% betreft enkel de wettelijke uitkeringen en NIET de sectorale aanvullende vergoeding.

Informatie tijdelijke werkloosheid

EEN AANVULLENDE VERGOEDING VAN HET FBZMN IN GEVAL VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID, ERKEND DOOR DE RVA, WORDT TOEGEKEND VIA DE ASR STROMEN (Kaarten van rechthebbende zijn in dit geval niet meer nodig!) EN BEDRAAGT MOMENTEEL

€ 12,07 per volledige daguitkering

€ 6,04 per halve daguitkering

Maatregel bij coronavirus

Ten gevolge van de gezondheidscrisis wordt de statutaire vervaldag van de bijdragen van het 1e kwartaal 2020, normaal 30 juni 2020, uitzonderlijk verschoven naar 31 augustus 2020.

Bovendien wordt de bijdrage in twee delen opgesplitst vanaf het 1e kwartaal 2020:

  • De basisbijdrage van het Fonds. Deze is verschuldigd voor alle arbeiders en arbeidsters.
  • De bijdragen die verschuldigd zijn voor het aanvullend pensioen, inclusief de RSZ-werkgeversbijdrage van 8,86 %. Deze is verschuldigd voor alle arbeiders en arbeidsters, behalve voor hen die pensioengerechtigd maar nog aan het werk zijn.

De verdeling van de bijdragen is in de volgende rubriek opgenomen: Samenstelling van de bijdragen

Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de CORONA-crisis

 De tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het Paritair Comité 111 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC 111 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het Solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de Coronacrisis.

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de CORONA-crisis van 1 januari t.e.m. 31 december 2020, kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1 €/dag tijdelijke werkloosheid.

U vindt de betreffende CAO teksten en het Solidariteitsreglement van het Paritair Comité 111 voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw op de website van het Pensioenfonds Metaal OFP onder de rubriek “ORGANISATIE”.

Decava

Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op https://decava.fondsmet.be.

 
Contactgegevens

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111
Ravensteingalerij 27 bus 7
B-1000 Brussel

Tel.: 02 504 97 60
Fax: 02 706 99 99
info@fondsmet.be