X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Bijkomende inlichtingen

Tot slot bevestigen wij nogmaals dat werklozen met bedrijfstoeslag recht hebben op de aanvullende vergoeding van het FBZMN tot aan de leeftijd waarop ze geacht worden met pensioen te gaan.