X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kaart van rechthebbende - aanvraag en uitgifte

Volgende kaarten zijn van toepassing in de sector «oudere zieken» :

FM 34 = kaart van rechthebbende bij voltijdse tewerkstelling indien de arbeider reeds 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag, of deze leeftijd bereikt in de loop van het uitputten van de 14 forfaitaire vergoedingen

FM 35 = kaart van rechthebbende bij voltijdse tewerkstelling indien de arbeider ziek wordt in de leeftijd van 50 jaar of meer maar minder dan 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag en ziek blijft tot de leeftijd van 57 jaar en de 14 forfaitaire vergoedingen reeds voordien heeft uitgeput

FM 84 = kaart van rechthebbende bij deeltijdse tewerkstelling indien de arbeider reeds 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag, of deze leeftijd bereikt in de loop van het uitputten van de 14 forfaitaire vergoedingen

FM 85 = kaart van rechthebbende bij deeltijdse tewerkstelling indien de arbeider ziek wordt in de leeftijd van 50 jaar of meer maar minder dan 57 jaar is op de eerste effectief vergoede ziektedag en ziek blijft tot de leeftijd van 57 jaar en de 14 forfaitaire vergoedingen reeds voordien heeft uitgeput.

Aanvraag en uitgifte:

 1. De arbeider voldoet reeds aan de leeftijdsvoorwaarde op de eerste door het ziekenfonds vergoede ziektedag
  De werkgever vraagt, hetzij online via www.fondsmet.be, hetzij met het formulier FMDZbis de kaart van rechthebbende bij ziekte aan, bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, onafgezien de leeftijd van de arbeider, (zie sector «ziekte»).
  De uitgifte van de kaart FM34 / FM84 gebeurt dan ook vanuit de dienst “Ouderen” op het Nationaal Secretariaat.
  Deze kaart wordt rechtstreeks aan de arbeider overgemaakt, vergezeld van de nodige informatie omtrent de rechten en plichten van de arbeider inzake de te ontvangen vergoedingen.
   
 2. De arbeider voldoet nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden op de eerste door het ziekenfonds vergoede dag (tussen 50 en 57 jaar)
  De werkgever doet een aanvraag tot het bekomen van een kaart FM04 / FM44 bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Indien de aanvraag in orde is en de voorwaarden tot het bekomen van de aanvullende vergoedingen zijn vervuld kan het Nationaal secretariaat van het FBZMN overgaan tot de uitgifte van de kaart van rechthebbende.

  De uitbetalinginstelling dient de nodige betalingen aan betrokkene te doen, conform de bepalingen beschreven in hoofdstuk VI. Ziekte van deze wegwijzer (alle veertien vergoedingen moeten zijn betaald alvorens in aanmerking te kunnen komen voor aanvullende vergoedingen in de sector «oudere zieken»).

  Na het uitputten van de veertien vergoedingen wordt op het Nationaal Secretariaat van het FBZMN het dossier toegevoegd aan een bestand waarin alle arbeiders van vijftig jaar en ouder zijn opgenomen die ziek werden en waarvoor de veertien maandelijkse vergoedingen in de sector «ziekte» werden betaald, ingediend en goedgekeurd.

  Drie maanden voor het bereiken van de leeftijd van 57 jaar wordt door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een formulier FM35B aan de arbeider toe gezonden met de vraag dit te laten invullen door de mutualiteit enerzijds (ter bevestiging dat betrokkene ononderbroken ziek is gebleven) en het formulier anderzijds zelf verder aan te vullen en te ondertekenen.

  Het formulier FM35B moet vervolgens door betrokkene of diens Syndicale Uitbetalingsinstelling opnieuw overgemaakt worden aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN alwaar, na onderzoek, de kaart van rechthebbende FM35 (FM85) al dan niet kan uitgegeven worden en aan de Syndicale Uitbetalingsinstelling overgemaakt worden.