X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Te gebruiken formulieren

Kaarten van rechthebbende.

Voltijdse dienstbetrekking 

FM04 Ziekte.
FM11 Volledige werkloosheid.
FM20 Oudere werklozen.
FM22 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg voor 01/07/2009).
FM29 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg vanaf 01/07/2009). 
FM34 Oudere zieken (Arbeider 57 jaar op eerste ziektedag).
FM35 Oudere zieken (tussen 50 en 57 jaar op eerste ziektedag).

 

Deeltijdse dienstbetrekking 

FM44 Ziekte.
FM61 Volledige werkloosheid.
FM70 Oudere werklozen.
FM72 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg voor 01/07/2009).
FM79 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg vanaf 01/07/2009). 
FM84 Oudere zieken (57 jaar op eerste ziektedag).
FM85 Oudere zieken (tussen 50 en 57 jaar op eerste ziektedag).

 

Opmerking: Elke kaart van rechthebbende heeft een uniek kaartnummer. Deze dient bij elke indiening vermeld te worden.
 

Aanvraagformulieren 

FM3 Aanvraagformulier tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor opvang van kinderen tot 3 jaar.
FM24 Aanvraag oudere werklozen - 57 jaar of meer op de eerste werkloosheidsdag - NS bezorgt aan arbeid(st)er.
FM24B Aanvraag oudere werklozen - tussen 50 en 56 jaar op de eerste werkloosheidsdag - NS bezorgt aan arbeid(st)er.
FM35B Aanvraag oudere zieken tussen 50 en 56 jaar op de eerste ziektedag - NS bezorgt aan arbeid(st)er.
FM25WE Werkgeversverklaring in geval van werkloosheid met Bedrijfstoeslag. 
FM25WO Werknemersverklaring in geval van werkloosheid met Bedrijfstoeslag (op verzoek van het FBMZN - dienst Ouderen).

 

FMDC Werkgeversaanvraag FM11/FM61 – Volledige werkloosheid - arbeid(st)er is jonger dan 50 jaar op de dag van de betekening van het ontslag.
FMDCPlus Werkgeversaanvraag FM11/FM61 - Volledige werkloosheid - arbeid(st)er is 50 jaar of ouder op de dag van de betekening van het ontslag.
FMDZbis Werkgeversaanvraag FM04/FM44 – Ziekte.

 
Werkbaar werk – Loopbaanwijziging

FM15A werknemer vanaf 58 jaar die in de onderneming overgaat naar een alternatieve functie met loonvermindering.
FM15B werknemer vanaf 58 jaar die in de onderneming overgaat van ploegen- of nachtarbeid naar een dagregime.
FM15C werknemer vanaf 60 jaar die in de onderneming overgaat van voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling.

 
Tijdskrediet – Landingsbanen

FM58 Aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbanen

 

Andere formulieren (FMPRO)

FM8 Aanvraag tot mutatie (enkel in geval van wijziging van Syndicale Uitbetalinginstelling).
FM8.1 Formulier van mutatie (enkel in geval van wijziging van Syndicale Uitbetalinginstelling).
FM16 Aanvraag kaart van rechthebbende via het NS.
FM19 Aanvraag tot neutralisatie.
FM19bis Verklaring van achterstallige uitbetalingen.
FM90 Aanvraag tot wijziging van gegevens op kaart van rechthebbende.
FM90bis Aanvraag tot wijziging van persoonlijke gegevens arbeid(st)ers.

Het juiste gebruik van deze formulieren wordt beschreven in hoofdstuk Procedures.
 

Kwijtingskaart

FM04bis – FM44bis Kwijtingskaart ziekte.
FM34bis – FM84bis Kwijtingskaart oudere zieken i.g.v. FM34 of FM84.
FM35bis – FM85bis Kwijtingskaart oudere zieken i.g.v. FM35 of FM85.