X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aanvullende vergoeding

Voor de arbeiders aan wie het recht wordt toegekend is het bedrag, voor een volledige kalendermaand, vastgesteld op:

  • bruto {{SWT100}} in voltijdse dienstbetrekking
  • bruto {{SWT50}} in deeltijdse dienstbetrekking

Het recht op de aanvullende vergoeding wordt steeds geopend op de eerste dag van een maand.

De aanvullende vergoeding wordt toegekend:

  • na uitputting van het krediet (FM11 / FM61) van 300 dagen
  • zolang de betrokken arbeider de officiële werkloosheidsuitkeringen geniet en de gewezen werkgever geen tegemoetkoming of vergoeding aan de arbeider geeft.
  • vanaf de leeftijd van zevenenvijftig jaar en maximum tot en met de maand waarin betrokkene de pensioenleeftijd heeft bereikt
  • tot en met de maand van zijn/haar overlijden (gedurende de ganse maand)
  • bij ziekte of werkongeschiktheid, gedurende gans de periode van ziekte of werkongeschiktheid en gedurende de werkloosheidsperiode die daarna wordt voortgezet, op voorwaarde dat het recht reeds voordien werd toegekend.

Indien betrokken oudere werkloze na beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een contract van bepaalde duur/bepaald werk of omwille van overmacht medische redenen, ouder dan vijftig jaar maar jonger dan zevenenvijftig jaar, het werk heeft hervat in een onderneming van het PC111, dan zal deze periode van wedertewerkstelling na afloop worden geneutraliseerd en kan het resterend krediet van de oorspronkelijke kaart FM11/FM61 verder worden uitgeput. Enkel in geval de nieuwe tewerkstelling eveneens werd beëindigd na een contract van bepaalde duur/ bepaald werk (van minstens drie maanden!) of omwille van overmacht medische redenen, zal een nieuwe kaart FM11/FM61 worden uitgegeven met opnieuw een krediet van 300 dagen.In dit geval vervalt het mogelijk resterend krediet van de oorspronkelijke kaart van rechthebbende.