X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aanvullende vergoeding

Voor de arbeiders aan wie het recht wordt toegekend is het bedrag vastgesteld op:

  • bruto {{SWT100}} in voltijdse dienstbetrekking
  • bruto {{SWT50}} in deeltijdse dienstbetrekking

Deze bedragen worden geïndexeerd

Deze aanvullende vergoeding wordt toegekend

  • vanaf de maand waarin de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd bereikt van 58 jaar met recht op de kaart FM29/FM79.
  • zolang de werkloze met bedrijfstoeslag de officiële werkloosheidsuitkeringen geniet
  • eventueel tot en met de maand van zijn overlijden (gedurende de ganse maand)
  • tot en met de maand waarin betrokkene de pensioenleeftijd heeft bereikt
  • bij ziekte of werkongeschiktheid van betrokkene gedurende gans de periode van ziekte of werkongeschiktheid en gedurende de werkloosheidsperiode die daarna wordt voortgezet, op voorwaarde dat het recht reeds voordien werd toegekend.

De werkgever mag de tussenkomst van het FBZMN in mindering brengen van het door hem wettelijk te betalen gedeelte, en dit voor de ganse periode dat het FBZMN tussenbeide komt.