X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Nationaal Secretariaat

Nationaal Secretariaat van het FBZMN
Ravensteingalerij 27 bus 7 - 1000 Brussel

Contactgegevens per dienst kan je via deze link terugvinden.

Het Nationaal Secretariaat (NS) is gelast met:

 • Algemene coördinatie en begeleiding teneinde een efficiënte samenwerking te kunnen garanderen tussen de verschillende organismen van het FBZMN, alsook het behandelen van individuele aanvragen die een bijzonder onderzoek vereisen.
   
 • Dienst Inningen:
  • De werkgeversbijdragen vorderen en innen.
  • Geschillen: het afhandelen van wanbetalingen inzake de werkgeversbijdragen alsook het opvolgen van de dossiers gerechtelijke reorganisaties en falingen.
  • Signalitiek: Het up-to-date houden van de werkgeversgegevens en het afleveren van attesten voor erkenning (op aanvraag).
    
 • Dienst Kaarten:
  Het uitgeven van kaarten van rechthebbende voor aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid (FM11 – FM61) en langdurige ziekte (FM04 – FM44).
   
 • Intersyndicale Dienst:
  Uitbetalen van aanvullende vergoedingen, aan niet gesyndiceerde arbeiders
   
 • Dienst Verificatie:
  Controle van de uitbetalingen van de aanvullende vergoedingen uitgevoerd door de syndicale uitbetalingsinstellingen, zowel in werkloosheid als in ziekte
   
 • Dienst Procedures:
  Verantwoordelijk voor de verschillende procedures, als daar zijn FM19 (neutralisaties), FM19bis (achterstallige betalingen), FM08 (mutatie), FM90 (wijzigingen kaart rechthebbende), FM90bis (wijziging persoonsgegevens) en FM16 (aanvraag kaart rechthebbende)
   
 • Dienst Ouderen:
  Behandelen van alle dossiers volledige werkloosheid met bedrijfstoeslag inzake rechten en plichten van de betrokken partijen en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM29 – FM79), alsook behandelen van de dossiers “oudere werklozen” (FM20 - FM70) en “oudere zieken” en het uitgeven van de kaarten van rechthebbende (FM35 – FM85 – FM34 – FM84)
   
 • Financiële dienst:
  Verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties tegenover de medewerkers van het FBZMN en de financiële instellingen.