X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Jongeren

Schoolverlaters die door een werkgever van de sector tijdelijk werkloos worden gesteld ingevolge één der artikelen van de wet op de arbeidsovereenkomst van 03.07.1978, zoals beschreven in punt 1. van dit hoofdstuk, hebben recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN op voorwaarde dat ze toelaatbaar worden verklaard door de RVA en ofwel officiële werkloosheidsuitkeringen, ofwel wachtvergoedingen genieten.

Opgelet! Het gaat hier NIET om de jeugdvakantie uitkering.

Jongeren die tijdelijk werkloos worden tijdens een leercontract, tijdens een gecontroleerde leerverbintenis, tijdens het stelsel «deeltijds leren, deeltijds werken» of tijdens een industrieel leerlingwezen, hebben geen recht op aanvullende vergoeding.