X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitbetalingsprocedure

Vanaf het jaar 2018 worden er door het FBZMN, voor het toekennen van de aanvullende vergoedingen bij TIJDELIJKE WERKLOOSHEID aan de arbeiders die werken in een onderneming die ressorteert onder het PC111, geen kaarten van rechthebbende FM01 meer uitgegeven, zelfs niet voor de voorgaande jaren (binnen de verjaringstermijn van drie jaar).

De werkgevers, ressorterend onder het PC111, dienen vanaf het kalenderjaar 2018 dan ook GEEN kaarten FM01 (Tijdelijke werkloosheid) meer aan te vragen aan het FBZMN, ook niet voor de voorgaande jaren.

Het recht op deze aanvullende vergoedingen van het FBZMN bij tijdelijke werkloosheid blijft echter wel bestaan!

De betalingen aan de arbeiders van deze aanvullende vergoedingen van het FBZMN zullen door de uitbetalingsinstellingen automatisch gebeuren op basis van de Aangifte Sociaal Risico (ASR).

De betalingen van de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht medische redenen zullen vanaf 2018 op dezelfde manier gebeuren als hierboven beschreven, op basis van de ASR. Dit wil dus zeggen dat ook om deze reden vanaf 2018 géén kaarten FM01/62 meer moeten aangevraagd worden door de werkgever aan het FBZMN.

Hier is het wel van belang dat er voorafgaand aan deze tijdelijke werkloosheid een kaart van rechthebbende FM04/FM44 bestaat, kaart van rechthebbende bij langdurige ziekte.