X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitgifte van de kaart van rechthebbende

Indien de aanvraag volledig en correct is (online - FMDT – uitzonderlijk procedure FM16) zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een kaart van rechthebbende opmaken, nadat aan deze kaart een uniek nummer werd toegekend.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal ze overmaken aan de werkgever die om de uitgifte van de kaart heeft gevraagd.

Deze kaart van rechthebbende draagt de vermelding «Max. 120, 210 of 300 vergoedingen vanaf de eerste werkloosheidsdag» (afhankelijk welk de leeftijd van betrokkene op dat moment is).

De kaart van rechthebbende is uitsluitend geldig voor de ononderbroken werkloosheidsperiode vanaf die datum (uitzondering - zie neutralisaties ⇒ enkel indien onderbreking van minimum één kalendermaand! Een onderbreking van minder dan een kalendermaand wordt aanzien als ononderbroken!).

De werkgever overhandigt de kaart van rechthebbende aan de betrokken arbeider.

Indien de werkgever in gebreke is gebleven en de uitbetalingsinstelling heeft zich hiervan vergewist, kan ze uitzonderlijk zelf overgaan tot het aanvragen van een kaart van rechthebbende, door middel van de procedure FM16, vergezeld van het nodige bewijs waaruit blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven. Deze aanvraag dient steeds te gebeuren via de Syndicale Centrale van de Uitbetalingsinstelling.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal, na onderzoek en indien in orde een uniek nummer toekennen aan de gevraagde kaart van rechthebbende. Deze kaart zal na uitgifte door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN overgemaakt worden aan de Syndicale Centrale, die de kaart op haar beurt dient over te maken aan het bevoegde gewest van haar Syndicale Organisatie (zie Procedures, FM16 - Kaartaanvraag).