X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Toepassingsgebied

Al de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw n° 111 (PC111) zijn onderworpen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) alsook de door hen in België tewerkgestelde arbeiders(*) en industriële leerlingen(**).

(*) Onder arbeiders worden zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeiders verstaan.
(**) Industriële leerlingen t.e.m. Q3 2019