X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
FBZMN-Bis

In afwachting van de voltooiing van de analyse die het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid-BIS voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders van de metaal-, machine en elektrische bouw, FBZMN-BIS (KBO 0542.749.741), thans uitvoert  in het kader van de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming, onderschrijft FBZMN-BIS het gegevensbeschermingsbeleid van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid, FBZMN (KBO 0855.690.646), in zoverre de verwerkingsactiviteiten van het FBZMN inzake de cao’s betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel ook van toepassing zijn op FBZMN-BIS. De doeleinden van enige persoonsgegevensverwerking binnen het FBZMN-BIS zijn beperkt tot het kader van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en berusten op de inrichting van een aanvullende pensioen- en solidariteitstoezegging ten gunste van de werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van de cao’s gesloten binnen het paritair Comité 111. Het gegevensbeschermingsbeleid van FBZMN geldt bijgevolg tot nader order eveneens bij FBZMN-BIS voor zover de inhoud ervan kan doorgetrokken worden, gelet op de beperktere activiteit van FBZMN-BIS. De activiteit van FBZMN-BIS is beperkt tot de inrichting van het sociaal sectoraal pensioenstelsel ten gunste van de arbeiders van de sector die vallen onder de cao’s betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel.