X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Grensarbeid(st)ers

Indien grensarbeiders tijdens hun tewerkstelling in België ziek worden, dan wordt hen een gelijkwaardige aanvullende vergoeding toegekend zoals in deze wegwijzer voordien beschreven.

Vooraleer tot uitbetaling over te gaan, dient de Uitbetalingsinstelling, voor elk geval afzonderlijk, de toelating en de procedure te vragen aan de Syndicale Centrale die ze overmaakt aan de bevoegde instantie van het FBZMN.

De toekenning gebeurt door het College van de Voorzitters.