nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)
U bent hier:   Home
Search

Quick Links

 

Welkom

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 111 te bevorderen.

Hierdoor kent het aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111, vergoedingen en andere sociale voordelen toe en financiert het verder opleiding en vormingsinitiatieven voor zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers- en werknemersorganisaties.

Voor 2018 geldt een vereenvoudigde werkwijze voor kaarten tijdelijke werkloosheid (FM01). Zie: Onderrichting 2017-5.

Wegwijzer in de reglementering van het FBZMN - 2018

Decava

Meer inlichtingen i.v.m. het DECAVA-project (Werkloosheid met Bedrijfstoeslag – bijzondere werkgeversbijdragen en inhoudingen RSZ vanaf 01/04/2010) kunt u vinden op http://decava.fondsmet.be.

GDPR

In het kader van GDPR kan u met al uw vragen rond uw persoonlijke informatie terecht op het mailadres dpo@fondsmet.be

Contactgegevens

Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
Nationaal Secretariaat - FBZMN Arbeiders PC111
Ravenstein Galerij 27 bus 7
1000 Brussel
Tel. 02 504 97 60
Fax 02 706 99 99
info@fondsmet.be