X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Grensarbeid(st)ers

Indien grensarbeiders na hun tewerkstelling van minstens vijftien dagen in België zich in één van de voornoemde gevallen bevinden (contracten bepaalde duur/ werk – overmacht medische reden), dan wordt hen een gelijkwaardige vergoeding toegekend als deze voorzien onder titel 4. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door het College van de Voorzitters.

Vooraleer tot uitbetaling over te gaan, dient de Uitbetalingsinstelling, voor elk geval afzonderlijk, de toelating en de procedure te vragen aan de Syndicale Centrale.