X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Verhoogde tussenkomst

De sociale partners binnen het PC111 zijn overeengekomen om de verhoogde tussenkomst bij Tijdelijke Werkloosheid die ingaat per 1 januari 2024 bij de bestaande tussenkomst Tijdelijke Werkloosheid te tellen.

De statuten van het FBZMN (CAO van 16 december 2019 inzake de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid",156835/CO/l11) zal worden aangevuld met de verhoogde tussenkomst van het FBZMN bij tijdelijke werkloosheid (compensatie verlaging werkloosheidsuitkering).
Bij inwerkingtreding van de door de regering aangekondigde verlaging van de werkloosheidsuitkeringen bij Tijdelijke Werkloosheid en de verplichte compensatie hiervan door de werkgevers, zal deze compensatie door het FBZMN ten laste worden genomen.

Deze regeling zal dezelfde modaliteiten hebben als de huidige Tijdelijke Werkloosheid.
De aanvullende vergoeding van dit gedeelte bedraagt {{TW_VERH}} per volledige dag Tijdelijke Werkloosheid; per halve dag zal het bedrag {{TW50_VERH}} bedragen.

Deze regeling geldt voor alle vormen van Tijdelijke Werkloosheid waarbij de RVA de uitkering vermindert van 65% naar 60%. Deze regeling geldt niet voor Tijdelijke Werkloosheid omwille van Overmacht en Medische Redenen Overmacht.

Deze vergoeding wordt geteld bij de huidige vergoeding Tijdelijke Werkloosheid van {{TW100}} voor een hele uitkering. Het totaalbedrag komt dan op {{TW_TOT}} per dag voor een volledige uitkering.
Voor halve uitkeringen geldt een bedrag van {{TW50}}. Het totaalbedrag komt dan op {{TW50_TOT}}.
Een eventuele toekomstige aanpassing in één of beide onderdelen zal aangekondigd worden via een onderrichting en op de website.