X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Bijzondere contracten

De arbeiders, die tewerkgesteld worden met een contract van bepaalde duur, een vervangingscontract of een contract voor een duidelijk omschreven werk of taak in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoeding voor de dagen waarop ze tijdens het contract tijdelijk werkloos worden gesteld.