X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Uitbetaling van de aanvullende vergoeding

De Uitbetalingsinstelling is in het bezit van de kaart van rechthebbende. De arbeider biedt zich met zijn (haar) controlekaart of een attest FM10 afgeleverd door de HVW aan bij zijn (haar) Uitbetalingsinstelling. Deze kan nu overgaan tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding.

De aanvullende vergoeding mag uitbetaald worden tegelijkertijd met de officiële werkloosheidsuitkeringen vanaf de geldigheidsdatum die op de kaart van rechthebbende werd vermeld.

In geen enkel geval kan een terugwerkende kracht aanvaard worden van meer dan drie jaar.