X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Aanvullende vergoeding

Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid is de aanvullende vergoeding van {{TW100}} voor een hele uitkering en {{TW50}} voor een halve uitkering.

De hele aanvullende vergoeding wordt toegekend in aanvulling op een hele officiele werkloosheidsuitkering. De halve aanvullende vergoeding wordt toegekend in aanvulling op een halve officiële werkloosheidsuitkering.

Deze aanvullende vergoeding wordt toegekend zonder beperking per dienstjaar, echter wel rekening houdende met de officiële werkloosheidswetgeving ter zake.

Het dienstjaar van het FBZMN is gelijk aan het burgerlijk jaar.

Wanneer de RVA verscheidene halve werkloosheidsuitkeringen in een maand zou toekennen, dan dienen die samengeteld te worden tot hele werkloosheidsuitkeringen.