X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kaart van rechthebbende FM04/FM44

De kaart van rechthebbende bij ziekte is een FM04 «VOLTIJDS» en een FM44 «DEELTIJDS».
FM04 «VOLTIJDS» = Tewerkstelling van minstens 75% of meer
FM44 «DEELTIJDS» = Tewerkstelling van minder dan 75%
De aanvraag van deze kaart gebeurt door de werkgever, na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd loon, (= 30 kalenderdagen) bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN.
Dit kan online gebeuren via www.fondsmet.be, of door middel van het formulier FMDZbis.
De aanvraag moet verplichtend vermelden:

  • naam, volledig adres, RSZ en/of ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het Fonds
  • rijksregisternummer, naam en voornaam, volledig adres van de arbeider
  • datum van indiensttreding
  • regime van tewerkstelling van de arbeider in de onderneming
  • eerste dag van de ononderbroken ziekteperiode
  • periode van gewaarborgd loon (= 30 KALENDERDAGEN)
  • oorzaak van de ziekte