X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kaart van rechthebbende

De kaart van rechthebbende
FM 29
Voltijds voor alle werklozen met bedrijfstoeslag waarvan de opzeg betekend wordt vanaf 01.07.2009
FM 79
Deeltijds voor alle werklozen met bedrijfstoeslag waarvan de opzeg betekend wordt vanaf 01.07.2009

wordt in principe aangevraagd door de werkloze met bedrijfstoeslag, nadat de werkgever de aanvraag met het formulier FM25WE aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN heeft overgemaakt. De werkgever vermeldt op het aanvraagformulier FM25WE alle gegevens met betrekking tot de identiteit van de aanvrager en de onderneming, alsmede ingevolge welke Collectieve Arbeidsovereenkomst de werkloosheid met bedrijfstoeslag werd verleend.

Verder vermeldt de werkgever de totale maandelijkse aanvullende vergoeding waarop de werkloze met bedrijfstoeslag recht heeft, inclusief het door het FBZMN ten laste genomen bedrag.

Het verdere verloop gebeurt online tussen het FBZMN en de syndicale uitbetalingsinstellingen, met uitzondering van de dossiers waarbij geen uitbetalingsinstelling bij het FBZMN gekend is. Hiervoor stuurt het FBZMN aan de arbeider het aanvraagformulier FM25WO. De arbeider vult de datum van zijn (haar) eerste werkloosheidsdag in, alsook de identiteit van de door hem/haar gekozen Uitbetalingsinstelling en ondertekent zijn (haar) verklaringen.