X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Periode en bedrag van het recht op de forfaitaire maandvergoeding

De eerste vergoedbare maand is de maand waarin de eerste werkelijk door de mutualiteit betaalde ziektedag valt en dit na het verstrijken van de periode van 30 kalenderdagen gewaarborgd loon, met dien verstande dat het recht op de eerste aanvullende forfaitaire maandvergoeding ten vroegste kan ingaan de maand volgend op de maand waarin de eerste effectieve ziektedag (= eerste dag van het gewaarborgd loon) valt.

Elke begonnen maand ziekte geeft recht op de forfaitaire maandvergoeding van het FBZMN.

Het maximum aantal maanden recht is veertien maanden voor alle gevallen waarvan de eerste dag ziekte ten vroegste viel op 01/07/2016.

Het forfaitaire maandbedrag waarop de arbeider recht heeft bedraagt bruto {{Ziekte100}} voor een voltijdse arbeider (= FM04) en bruto {{Ziekte50}} voor een deeltijdse arbeider (= FM44).