X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Werkgevers

Al de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw nr. 111 (PC 111) zijn verplicht onderworpen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN), alsook de door hen in België tewerkgestelde arbeiders en industriële leerlingen t.e.m. Q3 2019.

Het FBZMN behoudt zich alle rechten voor tegenover de ondernemingen die ressorteren onder het PC 111 en toch niet zouden ingeschreven zijn bij het FBZMN.

Onderrichtingen

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) kent aan de arbeid(st)ers die tewerkgesteld zijn in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité (PC) 111 verschillende voordelen toe, die hieronder kort en overzichtelijk worden beschreven:

Klik hier om de volledige onderrichtingen te raadplegen.

 

Formulieren
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het FBZMN moet men een aanvraag doen, gebruikmakend van het correcte formulier. Klik hier.

Zoomit

Voor meer informatie betreffende Zoomit-betalingen: klik hier.