X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Het FBZMN komt in geval van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) tussenbeide in volgende situaties
  • Het stelsel van 62 jaar (cao 17)
  • Het stelsel van 60 jaar met 40 jaar beroepsverleden
  • Het stelsel van 60 jaar met 33 jaar beroepsverleden met 20 jaar nachtarbeid
  • Het stelsel van 60 jaar met 35 jaar beroepsverleden, 10 jaar anciënniteit in de onderneming en zwaar beroep
  • Het stelsel met erkenning als onderneming in herstructurering of moeilijkheden 
  • Het stelsel van 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden met medische redenen (mindervaliden en personen met ernstige lichamelijke problemen)