X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Jongeren

a. Jongere schoolverlaters die een anciënniteit bewijzen van minstens vijftien dagen en zich in één van de voornoemde gevallen bevinden (contracten bepaalde duur/ werk – overmacht medische reden), hebben recht op de aanvullende vergoeding op voorwaarde dat ze toelaatbaar worden verklaard door de RVA en ofwel officiële werkloosheidsuitkeringen, ofwel wachtvergoedingen genieten van de RVA.

Dit is eveneens het geval voor jongeren na leercontract, voor jongeren na een gecontroleerde leerverbintenis, na een industrieel leerlingwezen en na het stelsel «deeltijds leren – deeltijds werken».

b. Jongerenactiva – opleidingsplan : wachtuitkeringen IBO. Indien jongeren na een tewerkstelling in een onderneming van het PC111 recht hebben op de kaart van rechthebbende FM11 of FM61, maar geen recht hebben op wacht- of werkloosheidsuitkeringen van de RVA (onvoldoende toelaatbaarheid – schoolverlater – uitsluiting langdurige werkloosheid – zelfstandige - …) en zij een individuele beroepsopleiding in een onderneming volgen en zodoende wel recht zouden hebben op de «wachtuitkering IBO» van de RVA kunnen voor de periode van de opleiding – maar maximum voor de volgens de leeftijd van de arbeider aantal vergoedingen met een FM11/FM61 – in bepaalde omstandigheden het recht verwerven op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in het kader van de volledige werkloosheid.

De aanvraag hiervoor dient door de betrokkene zelf, of diens uitbetalingsinstelling, individueel te gebeuren aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Een kopie van de toelating van de RVA (C2) dient bij de aanvraag toegevoegd te worden.

De bevoegde instantie van het FBZMN zal elk dossier individueel onderzoeken en aan de vraagstellende partij haar beslissingen betekenen.

In geval van een positieve beslissing geldt wat volgt:

  • recht op bruto 5.92 € per hele wachtuitkering IBO en bruto 2.96 € per halve wachtuitkering
     
  • maximum geldig gedurende de periode IBO, met dien verstande dat het krediet van de kaart FM11/FM61 nooit kan overschreden worden.
     
  • Dit uitzonderlijke recht opent nooit het recht op andere aanvullende vergoedingen van het FBZMN in een andere sector.