X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Grensarbeiders, buitenlandse ondernemingen

Indien grensarbeiders en/of arbeiders van buitenlandse ondernemingen tijdens hun tewerkstelling in België ziek worden, en zij voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in de sector «oudere zieken», dan wordt hen een gelijkwaardige aanvullende vergoeding toegekend als deze beschreven in dit hoofdstuk. Deze toekenning gebeurt, na een individuele aanvraag, door het College van de Voorzitters.

Vooraleer tot uitbetaling over te gaan, dient de Uitbetalingsinstelling, voor elk geval afzonderlijk, de toelating en de procedure te vragen aan de Syndicale Centrale.