X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Werkbaar Werk - Loopbaanwijziging

In het Nationaal Akkoord van het PC111 van 21.09.2015 en van 15.05.2017 werden, in het kader van “werkbaar werk - loopbaanwijziging” volgende maatregelen afgesproken voor arbeiders van 58 jaar of ouder, tewerkgesteld in een onderneming van het PC111.

We verwijzen hierbij tevens naar het K.B. van 09.01.2018, B.S. 25.01.2018 en naar de cao, afgesloten in de sector van het PC111 dd. 19.02.2018.

Het betreft de werknemers van 58 jaar en ouder waarvan de loopbaan wordt gewijzigd. De verandering van loopbaan veronderstelt één van volgende wijzigingen:

 • Overgang naar een alternatieve functie met loonsvermindering vanaf 58 jaar
 • Overgang van ploegen- of nachtarbeid naar dagregime vanaf 58 jaar
 • Overgang van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling vanaf 60 jaar

Deze maatregel treedt in voege voor alle dossiers in één van de drie onderstaand verder toegelichte categorieën met aanvangsdatum 01/01/2018 of later.

We lichten de drie categorieën hierna afzonderlijk toe:

1.Overgang naar een “Alternatieve functie met loonsvermindering”.

 • AANVRAAG:
  Dient te gebeuren door de werkgever door middel van het aanvraagformulier FM15-A. De aanvraag kan vanzelfsprekend ook online gebeuren.
   
 • RECHT:
  De arbeider van 58 jaar en ouder heeft recht op een maandelijkse bruto premie van {{WWS}} voor een samenwonende, {{WWA}} voor een alleenstaande en {{WWKTL}} voor een alleenwonende met kinderen ten laste. Voor de historiek van de bedragen, zie ook overzicht vergoedingen.
  Het recht wordt geopend vanaf de eerste volledige maand van overgang onder de hiernavolgende voorwaarden.

  De toelating tot betalen is geldig vanaf de eerste van de eerste volledige maand na de overgang en dit tot en met 31 december van het jaar waarin de overgang plaats heeft. Het recht moet jaarlijks hernieuwd worden en dit tot en met ten laatste de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan.

  De jaarlijkse hernieuwing gebeurt op initiatief van het FBZMN.
   
 • VOORWAARDEN:
  • De arbeider is reeds 58 jaar op de eerste dag van de overgang
  • De arbeider behoudt minstens een effectieve tewerkstellingsbreuk van 4/5e
  • De arbeider kan een anciënniteit bewijzen van minimum drie maanden in de vorige functie in de onderneming;
  • Het loonverlies voor de arbeider is minstens gelijk aan de toegekende vergoeding;
  • De overgang mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger wordt dan dat van voor de overgang
  • De overgang gebeurt door de arbeider op vrijwillige basis;
  • Zowel de werkgever als de arbeider verbinden zich er toe jaarlijks, op verzoek van het FBZMN, de hernieuwing van het recht voor het volgende kalenderjaar bij het FBZMN in te dienen binnen de afgesproken termijn
  • Zowel de werkgever als de arbeider verbinden zich er toe elke wijziging aangaande deze overgang in de loop van een kalenderjaar ONMIDDELLIJK en SPONTAAN aan het FBZMN te laten weten. Te veel betaalde vergoedingen zullen door het FBZMN hoe dan ook worden teruggevorderd
  • De werkgever en/of de arbeider hebben steeds het recht, in geval van betwisting, het dossier voor te leggen aan de bevoegde instantie van het FBZMN.
    
 • UITBETALING:
  • De uitbetaling gebeurt maandelijks.
  • De arbeider is vrij de uitbetalingsinstelling te kiezen, hetzij de syndicale uitbetalingsinstelling van het ABVV – ACLVB – ACV of de betalingsdienst van het FBZMN.
  • Jaarlijks, met de opvraging van de hernieuwing van het recht voor het komende kalenderjaar, wordt het vorige jaar geëvalueerd en indien mogelijk ook afgesloten.
    
 • TOT SLOT:
  Het recht op de uitbetaling stopt onmiddellijk
  • In geval van ontslag, al dan niet vrijwillig, in de onderneming
  • In geval van faling/vereffening/sluiting van de onderneming
  • In geval van wijziging van Paritair Comité van de onderneming
  • In geval van terugkeer naar de vorige functie in de onderneming
  • In geval van overlijden van de arbeider.

2. Overgang van “Ploegen- of Nachtarbeid naar Dagregime met loonsvermindering”

 • AANVRAAG:
  Dient te gebeuren door de werkgever door middel van het aanvraagformulier FM15-B. De aanvraag kan vanzelfsprekend ook online gebeuren.
   
 • RECHT:
  De arbeider van 58 jaar en ouder heeft recht op een maandelijkse bruto premie van {{WWS}} voor een samenwonende, {{WWA}} voor een alleenstaande en {{WWKTL}} voor een alleenwonende met kinderen ten laste. Voor de historiek van de bedragen, zie ook overzicht vergoedingen.
  Het recht wordt geopend vanaf de eerste volledige maand van overgang onder de hiernavolgende voorwaarden.

  De toelating tot betalen is geldig vanaf de eerste van de eerste volledige maand na de overgang en dit tot en met 31 december van het jaar waarin de overgang plaats heeft. Het recht moet jaarlijks hernieuwd worden en dit tot en met ten laatste de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan.

  De jaarlijkse hernieuwing gebeurt op initiatief van het FBZMN.
 • VOORWAARDEN:
  • De arbeider is reeds 58 jaar op de eerste dag van de overgang
  • De arbeider behoudt minstens een effectieve tewerkstellingsbreuk van 4/5e
  • De arbeider kan een anciënniteit bewijzen van minimum drie maanden in het vorige stelsel in de onderneming
  • Het loonverlies voor de arbeider is minstens gelijk aan de toegekende vergoeding
  • De overgang mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger wordt dan dat van voor de overgang
  • De overgang gebeurt door de arbeider op vrijwillige basis
  • Zowel de werkgever als de arbeider verbinden zich er toe jaarlijks, op verzoek van het FBZMN, de hernieuwing van het recht voor het volgende kalenderjaar bij het FBZMN in te dienen binnen de afgesproken termijn
  • Zowel de werkgever als de arbeider verbinden zich er toe elke wijziging aangaande deze overgang in de loop van een kalenderjaar ONMIDDELLIJK en SPONTAAN aan het FBZMN te laten weten. Te veel betaalde vergoedingen zullen hoe dan ook door het FBZMN worden teruggevorderd
  • De werkgever en/of de arbeider hebben steeds het recht, in geval van betwisting, het dossier voor te leggen aan de bevoegde instantie van het FBZMN.
    
 • UITBETALING
  • De uitbetaling gebeurt maandelijks.
  • De arbeider is vrij de uitbetalingsinstelling te kiezen, hetzij de syndicale uitbetalingsinstelling van het ABVV – ACLVB – ACV of de betalingsdienst van het FBZMN.
    
 • TOT SLOT
  Het recht op de uitbetaling stopt onmiddellijk
  • In geval van ontslag, al dan niet vrijwillig, in de onderneming
  • In geval van faling/vereffening/sluiting van de onderneming
  • In geval van wijziging van Paritair Comité van de onderneming
  • In geval van terugkeer naar het vorige stelsel in de onderneming
  • In geval van overlijden van de arbeider.

3. Overgang van een “Voltijdse naar een 4/5de Tewerkstelling”

 • AANVRAAG:
  Dient te gebeuren door de werkgever door middel van het aanvraagformulier FM15-C. De aanvraag kan vanzelfsprekend ook online gebeuren.
   
 • RECHT:
  De arbeider van 60 jaar of ouder heeft recht op de maandelijkse bruto premie van {{WWS}} voor een samenwonende, {{WWA}} voor een alleenstaande en {{WWKTL}} voor een alleenwonende met kinderen ten laste. Voor de historiek van de bedragen, zie ook overzicht vergoedingen.
  Het recht wordt geopend vanaf de eerste volledige maand van overgang onder de hiernavolgende voorwaarden.

  De toelating tot betalen is geldig vanaf de eerste van de eerste volledige maand na de overgang en dit tot en met 31 december van het jaar waarin de overgang plaats heeft. Het recht moet jaarlijks hernieuwd worden en dit tot en met ten laatste de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan.

  De jaarlijkse hernieuwing gebeurt op initiatief van het FBZMN.
 • VOORWAARDEN:
  • De arbeider is reeds 60 jaar op de eerste dag van de overgang
  • De arbeider kan een anciënniteit bewijzen van minimum drie maanden in het vorige stelsel in de onderneming
  • Het loonverlies voor de arbeider is minstens gelijk aan de toegekende vergoeding
  • De overgang mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger wordt dan dat van voor de overgang
  • De overgang gebeurt door de arbeider op vrijwillige basis
  • Zowel de werkgever als de arbeider verbinden zich er toe jaarlijks, op verzoek van het FBZMN, de hernieuwing van het recht voor het volgende kalenderjaar bij het FBZMN in te dienen binnen de afgesproken termijn
  • Zowel de werkgever als de arbeider verbinden zich er toe elke wijziging aangaande deze overgang in de loop van een kalenderjaar ONMIDDELLIJK en SPONTAAN aan het FBZMN te laten weten. Te veel betaalde vergoedingen zullen hoe dan ook door het FBZMN worden teruggevorderd
  • De werkgever en/of de arbeider hebben steeds het recht, in geval van betwisting, het dossier voor te leggen aan de bevoegde instantie van het FBZMN.
    
 • UITBETALING
  • De uitbetaling gebeurt maandelijks.
  • De arbeider is vrij de uitbetalingsinstelling te kiezen, hetzij de syndicale uitbetalingsinstelling van het ABVV – ACLVB – ACV of de betalingsdienst van het FBZMN.
    
 • TOT SLOT
  Het recht op de uitbetaling stopt onmiddellijk:
  • In geval van ontslag, al dan niet vrijwillig, in de onderneming
  • In geval van faling/vereffening/sluiting van de onderneming
  • In geval van wijziging van Paritair Comité van de onderneming
  • In geval van terugkeer naar het vorige stelsel in de onderneming
  • In geval van overlijden van de arbeider.

4. Algemene Aandachtspunten

 • Cumul tussen de categorieën A, B en C is niet mogelijk!
 • Cumul met de door de RVA uitbetaalde uitkeringen in het kader van loopbaanvermindering, tijdkrediet, landingsbaan of thematische verloven is niet mogelijk!
 • Cumul met tijdelijke werkloosheid is mogelijk!
 • Cumul met vergoeding “oudere zieken” is mogelijk vanaf 01/01/2022!

5. Gelijkaardig Recht voor BEDIENDEN van het PC209

 • In het Nationaal Akkoord van het PC209 van 09/11/2015 en van 29/05/2017 werden, in het kader van “werkbaar werk - loopbaanwijziging” gelijkaardige maatregelen afgesproken voor bedienden van 58 jaar of ouder, tewerkgesteld in een onderneming van het PC209.
 • We verwijzen hierbij tevens naar het K.B. van 09/01/2018, B.S. 25/01/2018 en naar de cao, afgesloten in de sector van het PC209 dd. 12/02/2018.
 • De voorwaarden voor de bedienden, tewerkgesteld in een onderneming van het PC209 zijn volledig gelijklopend zoals hierboven beschreven voor de arbeiders van ondernemingen van het PC111.
 • De betaling van de vergoeding wordt aan de bedienden van het PC209 gedaan door de betaaldienst van het Sociaal Fonds Bedienden Metaal (SFBM).
 • Voor de werkgevers en de bedienden van het PC209 verwijzen we naar de onderrichting 2018-A, gepubliceerd op 28/02/2018.