X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Tijdskrediet Landingsbanen

Gelet op het Nationaal Akkoord dat in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten op 27 oktober 2021, en de CAO van 20 juni 2022 bevestigen we onderstaande regeling die ingaat op 1 januari 2022.

 

VOORWAARDEN - MODALITEITEN - RECHTEN

De werknemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De werknemer moet de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben. De aanvullende vergoeding wordt toegekend vanaf de leeftijd van 58 jaar. Indien de werknemer reeds op lagere leeftijd zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van het tijdskrediet landingsbanen, zal het recht op de sectorale aanvullende vergoeding kunnen toegekend worden vanaf de maand waarin de werknemer de leeftijd van 58 jaar bereikt.
 • De werknemer moet zijn arbeidsprestatie tot 4/5e of tot een halftijdse betrekking in het kader van het tijdskrediet landingsbanen verminderen. De werknemer moet deze vergoeding van de RVA bewijzen met het document C62 van de RVA.
 • De werknemer mag na de aanvullende vergoeding (inclusief de RVA-vergoeding) in de situatie van tijdskrediet landingsbanen niet meer ontvangen dan in de situatie voor het tijdskrediet. Het fonds hanteert de volgende formule:

Nieuw bruto maandloon op jaarbasis: (uurloon van loonfiche na de start landingsbaan * het gemiddeld aantal betaalde uren/week * 13/3) * 13,92/12

Nieuw maandloon: (bruto maandloon op jaarbasis) – (bruto maandloon op jaarbasis * 1,08 * 13,07%)

Bij dit Nieuw maandloon wordt de RVA onderbrekingsuitkering geteld plus de sectorale aanvulling FBZ.
Deze 3 mogen niet hoger zijn dan: Nieuw maandloon * 1/0.8 (bij een 1/5 landingsbaan) of Nieuw maandloon * 1/0.5 (bij een ½ landingsbaan).

 • De werknemer moet in dienst zijn bij een onderneming behorende tot de sector PC111.

Dit recht kan niet gecombineerd worden met:

 • door de RVA uitbetaalde uitkeringen in het kader van loopbaanvermindering, tijdkrediet of thematische verloven (met uitzondering van landingsbanen),

Dit recht kan wel gecombineerd worden met:

 • Tijdelijke Werkloosheid
 • De vergoeding oudere zieken

 

AANVRAAG

 • De gesyndiceerde arbeider dient het formulier (FM58) inclusief de C62 van de RVA en loonfiche van de eerste volledige maand na de start van de landingsbaan in te dienen bij zijn/haar vakbond. Indien de landingsbaan reeds gestart was voor 2022, volstaat een loonfiche van januari 2022 of later.
 • De niet-gesyndiceerde arbeider dient het formulier en bijbehorende documenten te sturen naar de Dienst Aanvullende Vergoedingen.
 • Indien de landingsbaan reeds gestart was voor 2022, volstaat een loonfiche van januari 2022 of van de 1ste volledige maand na de start van de landingsbaan.
 • Indien de landingsbaan na 2022 start is de loonfiche van de 1ste volledige maand na de start van de landingsbaan noodzakelijk.

 

VERGOEDING

De sectorale aanvullende vergoeding wordt toegekend op maandbasis. Het maandbedrag wordt toegekend per begonnen maand waarin de arbeider voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Het bruto maandbedrag van de vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2022:

 • Bij een vermindering van de arbeidsprestaties tot 4/5e in het kader van het tijdskrediet landingsbanen: 30 euro.
 • Bij een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in het kader van het tijdskrediet landingsbanen: 75 euro.

Desgevallend worden deze bedragen begrensd zodat de betaling van de sectorale aanvullende vergoeding landingsbanen niet leidt tot een verhoging van het nettoloon van de werknemer.

Het recht op de vergoeding vervalt onmiddellijk bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van de loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet landingsbanen, evenals bij stopzetting van het recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.