X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Contactgegevens diensten Nationaal Secretariaat FBZMN

Diensten van het Nationaal Secretariaat

Telefoon

E-mail

➤ Onthaal en algemene vragen

02 504 97 60

info@fondsmet.be

➤ Algemene coördinatie

02 504 97 65

65@fondsmet.be

➤ Inning bijdragen

02 504 97 67

68@fondsmet.be

➤ Betwistingen i.v.m. inning

02 504 97 68

68@fondsmet.be

➤ Buitenlandse ondernemingen / Administratie werkgeversgegevens

02 504 97 67

67@fondsmet.be

➤ Signalitiek werkgevers / Administratie werkgeversgegevens

02 504 97 92

92@fondsmet.be

➤ Getuigschriften erkenning ondernemerschap

02 504 97 92

92@fondsmet.be

➤ Aan- en uitsluitingen werkgevers

02 504 97 92

92@fondsmet.be

➤ Falingen / Vereffeningen / Gerechtelijke reorganisaties

02 504 97 61

61@fondsmet.be

➤ Kaarten volledige werkloosheid / langdurige ziekte (- 50)

02 504 97 94

fm@fondsmet.be

➤ Kinderopvang

02 504 97 94

fm3@fondsmet.be

➤ Loopbaanwijzigingen in het kader van werkbaar werk

02 504 97 94

fm@fondsmet.be

➤ Ouderen (SWT/OWKL/oudere zieken)

02 504 97 98
02 504 97 94

50plus@fondsmet.be

➤ Betaaldienst Intersyndicale Dienst

02 504 97 69

isd@fondsmet.be

➤ Verificatie en procedures werkloosheid/ziekte

02 504 97 66

66@fondsmet.be

➤ Beslagleggingen-Budgetbeheer

02 504 97 60

60@fondsmet.be

➤ TVREM - Terugvorderingen

02 504 97 66

66@fondsmet.be

➤ Financiële Dienst

02 504 97 97
02 504 97 64
02 504 97 98

boekhoudteam@fondsmet.be

➤ GDPR – DPO

02 504 97 90

dpo@fondsmet.be

Aanvullende diensten van het Nationaal Secretariaat → Andere Fondsen

➤ SFBM – Sociaal Fonds Bedienden Metaal PC209

02 504 97 66
02 504 97 93

209@fonds209.be

➤ SF219 – Sociaal Fonds PC219

02 504 97 69

219@fondsmet.be