X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Archief onderrichtingen werkgevers

De onderrichtingen kan je bekijken door de links aan de rechterkant. Hier kan je ze ook bekijken als PDF om ze eenvoudig af te drukken. Hiervoor heb je Acrobat Reader nodig. Dit kan je hier gratis downloaden.

2018

2018-3: Indexering aanvullende vergoedingen FBZMN - Nationaal akkoord 2017-2018 NL FR DE
2018-2: Onderrichting aan de werkgevers 2018-01 Antwerpen NL    
2018-B: Indexering Bedragen vanaf 01/07/2018 NL FR DE
2018-A: Maatregelen "WERKBAAR WERK – LOOPBAANWIJZIGING" NL FR DE


2017

2017-5: Vereenvoudiging werkwijze tijdelijke werkloosheid vanaf 2018 NL FR DE
2017-4: SWT - Werknemersbijdrage - Voornaamste debiteur NL FR DE
2017-3: Nationaal akkoord 2017-2018 NL FR DE
2017-2: Dienstjaar 2017 NL FR DE
2017-1: Stopzetting vergoeding tijdelijke werkloosheid bij jeugd- en seniorenvakantie vanaf 01/01/2017 NL FR DE
2017-A: Gewijzigde werking MyAccount NL FR DE


2016

2016-2: Bijdragen FBZMN vanaf het tweede kwartaal 2016 (Vlaams-Brabant / Waals-Brabant / Brussels Hoofdstedelijk Gewest) NL FR DE
2016-1: Bijdragen 2016 NL FR DE


2015

2015-5: Tussenkomst FBZMN bij volledige werkloosheid en oudere werklozen vanaf 01/07/2015 NL FR DE
2015-4: SWT - Bijzondere werkgeversbijdragen vanaf 01/01/2016 NL FR DE
2015-3: Vergoeding tijdelijke werkloosheid vanaf 01/10/2015 NL FR DE
2015-2: Tijdelijke Werkloosheidvoor arbeid(st)ers van 65 jaar en meer NL FR DE
2015-1: Dienstjaar 2015 NL FR DE


2014

2014-5 : Dossiers SWT - Recht op OCV - Invullen FM25WE NL FR DE
2014-4 : Ontslagcompensatievergoeding - OCV NL FR DE
2014-3 : Volledige werkloosheid n.a.v. eenheidsstatuut NL FR DE
2014-2 : Dienstjaar 2014 NL FR DE
2014-1 : Termijnen sociale secretariaten inzake bijdragebetalingen NL FR DE


2013

2013-9 : Pensioenfonds Metaal OFP - Bijzondere werkgeversbijdrage 8,86% NL FR DE
2013-8 : Dossiers werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) NL FR DE
2013-7 : Oudere werklozen - onderzoek pseudo brugpensioen (Canada Dry) NL FR DE
2013-6 : Dienstjaar 2013 NL FR DE
2013-5 : Anciënniteit NL FR DE
2013-4 : Termijnen sociale secretariaten inzake bijdragebetalingen NL FR DE
2013-3 : Pensioenfonds Metaal - 8,86% bijzondere werkgeversbijdrage NL FR DE
2013-2 : Bedrijfsvoorheffing in geval van tijdelijke werkloosheid NL FR DE
2013-1 : Dienstjaar 2013 NL FR DE


2012

2012-1 : Pensioenfonds Metaal – 8,86 % Bijzondere werkgeversbijdrage NL FR DE


2011

2011-5 : Bijdragen + Brugpensioen NL FR DE
2011-4 : Werknemerscategorie 027 NL FR DE
2011-3 : C.A.O. 11/07/2011 - PC111 NL FR DE
2011-2 : Dienstjaar 2011 NL FR  
2011-1 : Dienstjaar 2011 NL FR DE


2010

2010-2 : Brugpensioen - Hoofdelijke bijdragen RSZ vanaf 04/2010 NL FR DE
2010-1 : Dossier brugpensioen - Aanvullende vergoeding - gebruik formulier FM25 NL FR DE


2009

2009-5 : C.A.O. 15/06/2009 – Wijziging van de Statuten FBZMN NL FR DE
2009-4 : Oudere werklozen - Formulier FM24C NL FR DE
2009-3 : C.A.O. 18/05/2009 - Dienstjaren 2009 - 2010 NL FR DE
2009-2 : Loonmassa werknemerscategorieën NL FR DE
2009-1 : Dienstjaar 2009 NL FR DE


2008

2008-2 : Brugpensioen - 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden NL FR DE
2008-1 : Buitenlandse ondernemingen NL FR DE


2007

2007-7 : Dienstjaar 2008 NL FR DE
2007-6 : Pensioenfonds Metaal - 8,86% bijzondere werkgeversbijdrage NL FR DE
2007-5 : Samenstelling van de bijdragen metaalsector - PC111 NL FR DE
2007-4 : Seniorenvakantie uitkering en Jeugdvakantie uitkering NL FR DE
2007-3 : Seniorenvakantie uitkering NL FR DE
2007-2 : Brugpensioen - werkhervatting + capitatieve bijdragen RSZ - RVP vanaf 2007 NL FR DE
2007-1 : Dienstjaar 2007 NL FR DE