nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Minimaliseren

De arbeid(st)ers voor wie de opzeg in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) betekend wordt in de periode van 01.07.2009 tot 31.12.2018 hebben vanaf hun 58 jaar recht op een aanvullende vergoeding. Arbeid(st)ers die werkloosheid met bedrijfstoeslag ontvangen op 58-jarige leeftijd of ouder en met een beroepsloopbaan die minstens 40 jaar telt, hebben eveneens recht vanaf de leeftijd van 58 jaar.

FM22 - 29 voltijdse = € 78,54 bruto/mnd

FM72 - 79 deeltijdse = € 39,27 bruto/mnd

Voorwaarden:

  • op voorwaarde dat hij/zij minstens één jaar tewerkgesteld was in de onderneming als arbeid(st)er
  • op voorwaarde dat de collectieve arbeidsovereenkomst die de werkloosheid met bedrijfstoeslag verleent, door het FBZMN wordt erkend
  • op voorwaarde dat dit in aanvulling is op een volledige maand officiële werkloosheidsuitkeringen en dit tot aan de pensioenleeftijd

Aanvraag:

  1. De werkgever die de arbeid(st)er in werkloosheid met bedrijfstoeslag plaatst, dient een aanvraagformulier FM25WE in te dienen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN.
  2. Indien nodig zal het Nationaal Secretariaat de arbeid(st)er het formulier FM25WO ter ondertekening toesturen.

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalingsinstellingen. De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalingsinstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond indien ze gesyndiceerd zijn.

Klik hier voor de volledige onderrichtingen (aanmelden vereist).