nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Tijdelijke werkloosheid

Vanaf 01/07/2017 wordt een aanvullende vergoeding van € 11,55 per dag (bruto) of € 5,77 per halve dag (bruto) toegekend indien een arbeid(st)er door een werkgever, die ressorteert onder het PC111, tijdelijk werkloos wordt gesteld om één der volgende redenen:

  • gevallen van overmacht, economische redenen, sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie, technische stoornis en weersomstandigheden
  • gevallen van jeugdvakantie uitkering/seniorenvakantie uitkering, niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017.
  • in geval van staking, na beslissing bevoegde instantie
  • in aanvulling op de officiële werkloosheidsuitkering 

Voorwaarde: de arbeid(st)er moet recht hebben op de officiële werkloosheidsuitkeringen

Aanvraag: de werkgever die de arbeid(st)er tijdelijk werkloos heeft gesteld dient een kaart van rechthebbende (FM01) aan de arbeid(st)er te overhandigen bij de eerste tijdelijke werkloosheidsdag van elk kalenderjaar.

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalingsinstellingen. De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalinginstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond, indien ze gesyndiceerd zijn.

Klik hier voor de volledige onderrichting (aanmelden vereist).