nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)
U bent hier:   Uitbetalingsinstellingen
Search

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, bij volledige werkloosheid, bij ziekte, aan oudere werklozen, oudere zieken en werklozen met bedrijfstoeslag, worden uitbetaald door volgende Uitbetalingsinstellingen.

ABVV Metaal (ABVV)
Metaalbewerkers Wallonië en Brussel (MWB - FGTB)
ACV-CSC METEA (ACV-CSC METEA)
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

 

Bent u niet aangesloten bij een vakbond, dan kan u zich richten tot:Intersyndicale Dienst van het FBZMN, Ravenstein Galerij 27 bus 7, B-1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 504 97 69

Fax: +32 (0)2 706 99 99

E-mail: isd@fondsmet.be

 

Formulieren

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het FBZMN moet men een aanvraag doen, gebruikmakend van het correcte formulier. Klik hier.